3 – آیا برای تمامی محاکم حقوقی، نیاز به حضور وکیل وجود دارد؟

خیر. در بعضی موارد می‌توانید با استفاده از «مشاوره» اطلاعات لازم را کسب نمایید. در برخی دعاوی، لازم است «لایحه» شما توسط وکیل نگارش یافته و آن را به دادگاه ارائه کنید. در موارد خاصی نیز (از جمله پرونده‌های کیفری) حضور وکیل الزامی است.