2 – تنظیم لایحه به چه صورت است؟

بر اساس مرحله‌ای که دادرسی شما در آن قرار دارد، نیاز به لایحه حقوقی (اعم از شکوائیه، دادخواست و …) دارید که لازم است برای کسب نتیجه بهتر، توسط وکیل پایه یک دادگستری با در نظر گرفتن نکات حقوقی نگارش شود.