1 – مشاوره حقوقی به چه صورت انجام می‌شود؟

این مشاوره در قالب گفت و گوی تلفنی به مدت 45 دقیقه است و در قالب آن، راهنمایی کاملی به درخواست‌کننده مشاوره پیرامون مسائل حقوقی ارائه خواهد شد.